Więcej informacji: na stronie www  oraz na stronie wyjazdy aktywne  lub na stronie wydarzenia na facebook’u: […]