BADANIE POSTUROGRAFICZNE

platforma

Wykonujemy badania profilu stóp
i propulsji z wykorzystaniem platformy
podometrycznej FOOTWORKPRO ®

 

Wyniki analizy statycznej i dynamicznej pomogą nam określić aktualny profil stóp i ich sposób przetaczania, by zapobiec kontuzjom poprzez wczesne wykrycie i wskazanie podatnych na uszkodzenia części aparatu ruchu bądź ustalenie działań korygujących, takich jak np. odpowiednie ćwiczenia lub dorobienie wkładek ortopedycznych.

Posiadamy uprawnienia od firmy ICB Superior Biomechanics na dorabianie wkładek ortopedycznych.

Koszt badania posturograficznego to 60zł (przy zakupie obuwia badanie jest wykonywane bezpłatnie).

Komentowanie jest wyłączone.