Nasi klubowicze, już od rana w dniu 6 stycznia 2016r. licznie stawili się w Arkadii, żeby […]