Październik ogłoszono miesiącem różowej wstążki, która jest międzynarodowym symbolem walki z rakiem piersi. Coraz większą część […]