Nasi klubowicze, już od rana w dniu 6 stycznia 2016r. licznie stawili się w Arkadii, żeby […]
Mimo że styczeń to nasi zawodnicy cały czas startują i to z sukcesami… więcej na  http://www.facebook.com/jacekbiegarunningteam